faq-header

Sản phẩm màu xanh lá cây được vật liệu từ các nguồn tái tạo được xác định là sản phẩm được làm từ nguyên liệu có khả năng được thay thế bằng chu kỳ tự nhiên sinh thái, biện pháp quản lý âm thanh. & Nbsp; Các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm, nhưng không giới hạn với đậu nành, ngô hoặc gai dầu. & Nbsp; Khi áp dụng cho thị trường polymer, khi thay thế 20% hoặc nhiều hơn các vật liệu dựa trên dầu mỏ, một sản phẩm xanh đã được tạo ra.

Thiết kế trang web bởi Creative Raven