faq-header

Sản phẩm màu xanh lá cây là vật liệu từ các nguồn tái tạo được định nghĩa là các sản phẩm làm từ nguyên liệu có khả năng bị thay thế bởi các chu kỳ sinh thái tự nhiên hoặc thực hành quản lý âm thanh. Các nguồn tái tạo bao gồm, nhưng không giới hạn ở đậu nành, bắp hoặc cây gai dầu dầu. Như áp dụng cho các thị trường polymer, khi thay thế 20% hoặc nhiều hơn các vật liệu xăng dầu dựa, một sản phẩm xanh đã được tạo ra.

Thiết kế trang web bằng cách Sáng tạo Raven