faq-header

Sản phẩm xanh được các tài liệu từ các nguồn tái tạo được xác định là sản phẩm được làm từ nguyên liệu có khả năng bị thay thế bởi các chu kỳ tự nhiên sinh thái hoặc thực hành quản lý âm thanh. & Nbsp; Các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm, nhưng không giới hạn với đậu nành, ngô hoặc gai dầu. & Nbsp; Khi áp dụng cho thị trường polymer, khi thay thế 20% hoặc nhiều hơn các vật liệu dựa trên dầu mỏ, một sản phẩm xanh được tạo ra.

Thiết kế trang web bởi Creative Raven